Stationsstraat 157, 9450 Haaltert België

Silti & Electro Herman, gevestigd aan Stationsstraat 157, 9450 Haaltert – België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.silti.be
Stationsstraat 157
9450 Haaltert (België)
+32 53 83 96 42

Herman Johan is de Functionaris Gegevensbescherming van Silti & Electro Herman Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Silti & Electro Herman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Omgang met persoonsgegevens
Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Silti & Electro Herman acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en ook duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Daarom wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Zo nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Silti & Electro Herman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Silti & Electro Herman analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Silti & Electro Herman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Silti & Electro Herman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn voor fiscale doeleinden
– Voor- en achternaam – Verplichte wettelijke bewaartermijn voor fiscale doeleinden
– Adresgegevens – Verplichte wettelijke bewaartermijn voor fiscale doeleinden
– Betalingsgegevens – Verplichte wettelijke bewaartermijn voor fiscale doeleinden

Bewaartermijn andere gegevens
– Telefoonnummer – Zolang de wettelijke waarborg loopt van het laatste aangekochte product
– E-mailadres – Zolang de wettelijke waarborg loopt van het laatste aangekochte product

Bewaartermijn gegevens nieuwsbrief
– Voor- en achternaam + E-mailadres – de bewaartermijn beslist u volledig zelf. U hebt zelf ingeschreven op onze nieuwsbrief na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming. u hebt zelf de mogelijkheid via een link onderaan de nieuwsbrief terug uit te schrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Silti & Electro Herman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Silti & Electro Herman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies geplaatst door derden
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We gebruiken tevens een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website van Silti & Electro Herman gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Silti & Electro Herman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Silti & Electro Herman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silti & Electro Herman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Silti & Electro Herman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Silti & Electro Herman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke cookies gebruikt Silti & Electro Herman?

Cookiebron

Silti & Electro Herman
CookieConsent Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
wc_cart_created Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
wc_cart_hash_# Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
wc_fragments_# Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
woocommerce_cart_hash Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
woocommerce_items_in_cart Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
wp_woocommerce_session_# Noodzakelijk voor de winkelwagenfunctie op de website, om de gekozen producten te onthouden – Hierdoor kan de website ook gerelateerde producten promoten aan de bezoeker, op basis van de inhoud van het winkelwagentje.
woocommerce_recently_viewed Bevat gegevens over de laatste producten die door de bezoeker worden bekeken. Gebruikt voor interne statistieken door de exploitant van de website.
Cloudflare
__cfduid Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Facebook
common/cavalry_endpoint.php Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
fr Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
tr Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
_fbp Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
_hjIncludedInSample Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Google Analytics
collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
ads/ga-audiences Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
Hotjar
_hjid Noodzakelijk om hittekaarten van de website te maken die gebruikt worden om de UX van de website te verbeteren.
_hjTLDTest Noodzakelijk om hittekaarten van de website te maken die gebruikt worden om de UX van de website te verbeteren.
hjViewportId Noodzakelijk om hittekaarten van de website te maken die gebruikt worden om de UX van de website te verbeteren.
twitter.com
__widgetsettings Collects data through a range of plug-ins and integrations, that is primarily used for tracking and targeting.
local_storage_support_test De cookie wordt gebruikt in samenhang met de lokale opslagfunctie in de browser. Met deze functie kan de website sneller laden door bepaalde procedures vooraf in te laden.

 

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen